برگزاری دوره آموزشی MSP ویژه دانشجویان کلاس کنترل پروژه دانشکده صنایع

این دوره ویژه با هدف آشنایی دانشجویان کلاس های کنترل پروژه دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت با نرم افزار … Continue reading >برگزاری دوره آموزشی MSP ویژه دانشجویان کلاس کنترل پروژه دانشکده صنایع