نگرش به طراحی و تولید محصول QFD

مهم ‏ترين و اصلي‏ ترين ابزار براي انجام QFD استفاده از خانه d کيفيت (House Of Quality) مي ‏باشد.

ماتريس خانه ی کيفيت(HOQ) مثل موتوري است که کل فرآيند را به پيش برده و ابزاري براي برنامه‏ ريزي و هدايت کليه d فعاليت هاي فرآيند است.

مهم‏ ترين و اصلي ‏ترين ابزار براي انجام QFD استفاده از خانه d کيفيت (House Of Quality) مي‏ باشد.

ماتريس خانه ی کيفيت(HOQ) مثل موتوري است که کل فرآيند را به پيش برده و ابزاري براي برنامه‏ ريزي و هدايت کليه ی فعاليت هاي فرآيند است.

عناصر اصلي ماتريس خانه ی کيفيت شامل نيازمندي هاي مشتريان، ويژگي هاي محصول، اهميت نيازمندي هاي مشتريان، ماتريس طرح ريزي و ارتباط ويژگي با ويژگي مي‏ باشد. آغاز فرآيندQFD با ساختن خانه ی کيفيت است. اين خانه هيچ ساختار سحرآميزي نداشته و ساختاردهي آن مشکل نيست، فقط نياز به توجه کافي و صرف زمان مناسب براي کار گروهي دارد. حال که خانه کيفيت تهيه شد با آن چه بايد کرد؟

HOQ يک وسيله ی ساختاريافته ارتباطات است. مهندسان از آن به عنوان وسيله‏ اي براي خلاصه‏ سازي داده‏ ها و تبديل داده‏ ها به اطلاعات استفاده مي‏ کنند. اين ماتريس دربرگيرنده ی اطلاعات مربوط به صداي مشتري است که بخش بازاريابي و فروش از آن بهره مي‏ برند.

مديران رده بالا، برنامه ‏ريزان استراتژيک، بازارياب‏ ها و افراد خبره نيز از اين ابزار مي ‏توانند براي تعيين فرصت هاي استراتژيک استفاده کنند.

 مراحل QFD

۱- طرح ريزي محصول(Product Planning) : شناسايي و درک خواسته‏ ها و نيازهاي مشتري و ترجمه و تبديل آن به نيازمندي هاي فني يا مشخصه‏ هاي طراحي محصول يا زبان فني کارخانه.

۲- طراحي محصول :(Product Design) تبديل نيازمندي هاي فني محصول به مشخصات قطعه و اجزاء آن.

۳- طرح‏ ريزي فرآيند (Process Planning): تبديل مشخصات قطعات و اجزاء محصول به مشخصات و ويژگي‏ هاي فرآيند.

۴- طرح ‏ريزي کنترل فرآيند (Process Control Planning): طراحي روش هاي کنترل فرآيند بر اساس مشخصات و ويژگي هاي فرآيند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *