کارگاه آموزش اکسل نیمه پیشرفته

آموزش برنامه نویسی با#Cبخش هشتم

امتیاز کاربران

برنامه‏نویسی با #C، بخش هشتم

در قسمت قبل با دستور if  و نحوه کار با ان اندکی آشنا شدیم حال فرض کنید شرایطی پیش آمده که می‌خواهیم به جای یک شرط چند شرط را در دستور  if  بررسی کنیم.

ادامه مطلب: آموزش برنامه نویسی با#Cبخش هشتم