کارگاه آموزش اکسل نیمه پیشرفته

سرفصل دوره نرم افزار MS Excel

امتیاز کاربران

 

 

اهداف دوره:

 • آموزش مطالب به صورت کاربردی و هدفمند برای تمامی مهندسان به خصوص مهندسان صنایع
 • تسهیل فرآیندهای کاری با استفاده از نرم افزار اکسل

 

 مخاطبین دوره:

 • تمامی مهندسا‌‌‌‌نی که سابقه ی کار با نرم افزار اکسل را نداشته و قصد دارند با تمام ابزار های پیشرفته این نرم افزار به جز مباحث کدنویسی آشنایی پیدا کنند.
 • این دوره می تواند برای افرادی که قبلا سابقه کار با نرم افزار را داشته اند،  نیز مفید باشد.  

 

 مدت زمان دوره:

 • 20 ساعت

 

سرفصل مطالب

 • نحوه ی کار با صفحه گسترده
 • آشنایی با ابزار های پردازش داده مانند data validationوconditional formattingو filtering و ...
 • آشنایی با فرمول نویسی در محیط اکسل و استفاده از انواع توابع
 • آشنایی با ابزارهای مالی و حسابداری مانند توابع مالی و سناریو ها و ...
 • آشنایی با جدول ها و نمودار ها و کاربرد های آنها در ریاضی و آمار و مدیریت پروژه و ...
 • آشنایی با ابزار های آماری مانند analysis tools
 • آشنایی با ابزار های حل مسائل تحقیق در عملیات مانند solver  و goal seek