کارگاه آموزش اکسل نیمه پیشرفته

آموزش نرم افزار لینگو

امتیاز کاربران

برنامه ریزی جزئی اساسی از مدیریت در سازمان می باشد ، اما پیش از آن تصمیم گیری درباره چگونگی ترکیب و عملکرد و مشخص کردن اهداف پیش شرطی برای برنامه ریزی در سازمان می باشد.

از این جهت یکی از مسائل مهمی که در سازمان باید مورد نوجه مدیران قرار گرفته و در آینده به عنوان یکی از روش های اصلی برای تصمیم گیری مدیران از آن استفاده شود مدل سازی ریاضی از طریق فنون تحقیق در عملیات (operational research) است . این روش در واقع از طریق طراحی مدل های ریاضی که به سه صورت احتمالی ، قطعی و یا می باشد این امکان را برای مدیر فراهم می آورند تا با استفاده از این روش علاوه بر تصمیم گیری صحیح در زمان تصمیم گیری با توجه به محدودیت های منابع و با هدف حداکثر کردن سود یا حداقل کردن هزینه یکی از بهترین روش ها برای تخصیص آسان منابع در زمینه های نیروی انسانی و حمل و نقل را در هر زمان برای سازمان اتخاذ نماید. از ویژگی های این روش نگرش سیستمی به مسائل و بررسی چند رشته ای و بین رشته ای از طریق مدل های ریاضی است . همچنین با توجه به اینکه علم کامپیوتر امروز می تواند کمک موثری در سرعت و دقت تصمیمات مدیریتی ایجاد کند، برخی شرکت‏ها در این زمینه نرم افزار هایی را تولید کرده اند که از مهمترین آنها می توان به نرم افزار های MATLAB، GAMS، Lingo، Cplex و ... اشاره نمود . در اینجا به برخی از مفاهیم و بنیان های ریاضی این فن جهت آشنایی بیشتر اشاره می نماییم.

مفهوم برنامه ریزی خطی 

دسته ای از مدل های برنامه ریزی ریاضی است که مربوط می شود به مناسب ترین ترکیب از منابع محدود به فعالیت های معلوم به منظور دست یابی به هدفی مطلوب . مانند ماکزیمم کردن سود یا مینیمم کردن هزینه .خصوصیت بارز برنامه ریزی خطی این است که در آنها برنامه معرف هدف برنامه ریزی یا محدودیت ها و یا و یا قید و منابع خطی بوده و متغیر ها نیز مجهول هستند . هر تصمیم گیرنده منابعی از قبیل سرمایه یا پول ، نیروی انسانی یا کار ، مواد خام اولیه یا منابع طبیعی ماشین آلات و تجهیزات و تکنولوژی اطلاعات و مدیریت در اختیار دارد که همگی از لحاظ کمیت و کیفیت محدود می باشند . 

  • ویژگی های برنامه ریزی خطی
  • مشخص بودن تابع هدف به صورت خطی
  • موجود بودن راه حل های مختلف در برنامه ریزی
  • مشخص بودن محدودیت های منابع به صورت معادلات یا نامعادلات خطی
  • موجود بودن روابط ریاضی بین متغیر ها


              مدل عمومی

Max         یا Min z = c1x1 + c2x2 + … + cjxj + … + cnxn

           به شرطی که


 

در مدل فوق هدف پیدا کردن x1    تا  x2  به صورتی که تابع هدف مطلوب ترین حالت را به خود بگیرد.

مدل سازی

برای استفاده از روش برنامه ریزی خطی می بایست مدل مورد نیاز را برای بهینه سازی بر اساس هدف طراحی نمود.

ساختن مدل برنامه ریزی خطی

برای ساختن مدل برنامه ریزی لازم است مراحل زیر انجام شود.

1)تعریف مجموعه فعالیت ها

اساس فرموله کردن مسائل تشخیص فعالیت هاست.باید کل سیستمی که مطالعه میکنیم را به تمام عملیات ابتدایی آن تجزیه کنیم و برای اندازه گیری سطح هر یک از فعالیت ها واحدی برای اندازه گیری تک تک انها اختیار کنیم.

2)تعریف مجموعه اقلام

مجموعه عواملی توسط فعالیت‏ها تولید یا مصرف میشوند و یا به هر نحو دیگری با فعالیت ها سرو کار دارند اقلام نامیده میشوند.پس باید در هر مسئله اقلام را مشخص کنیم و برای هر یک از آنها واحدی اختیار شود.

3) تعیین پارامتر های ورودی مسئله

اطلاعاتی که در مورد منابع موجود وضرایب داده ها و ستاده وهزینه و سود هر واحد تولید یا ظرفیت منابع موجود و ... که در متن مسئله به آسانی می توان انها را پیدا کرده و مقدار دهی کرد.

4)تعیین تابع هدف

باتوجه به خواسته ی مسئله و هدف مسئله تابع  هدف را مینوسیم. اغلب در مسائل بهینه سازی ماکزیمم یا مینمم بودن سود یا هزینه تولید ... است.

در بخش‏های بعدی کار با نرم‏افزار را شروع خواهیم کرد.

فرستاده شده توسط: افسانه کاشیلو