کارگاه آموزش اکسل نیمه پیشرفته

آموزش SQLبخش یک

امتیاز کاربران

  

اهمیت سیستم‌های اطلاعاتی در عصر حاضر بر کسی پوشیده نیست. تمام فعالیت‌هایی که در حال انجام است به نوعی با

داده‌ها و ارتباط میان آن‌ها سرو کار دارد. در جهان امروز سرعت ایجاد داده‌ها و اطلاعات و دسترسی به آن از اهمیت زیادی

برخوردار است.

 نرم افزارهای متعددی برای کار با پایگاه داده تولید شده است. هر یک از این نرم افزارها ویژگی‌هایی دارد که با توجه به نیاز

افراد و سازمان‌ها طرح ریزی شده‌اند.

 ما در این سلسله مقالات قصد آموزش یکی از نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده به نام SQL  Serverرا داریم. 

ادامه مطلب: آموزش SQLبخش یک