کارگاه آموزش اکسل نیمه پیشرفته

آموزش نرم افزار SQLبخش دو

امتیاز کاربران

 

در بخش قبل، در رابطه با مباحث عمومی مربوط به نرم افزارهای پایگاه داده صحبت کردیم. در این بخش کار را با انواع ساختار

ارتباطی، در نرم افزار  SQL SERVER  پیگیری می‌کنیم.

 

ادامه مطلب: آموزش نرم افزار SQLبخش دو