کارگاه آموزش اکسل نیمه پیشرفته

آموزش نرم افزار ونسیم - بخش1

امتیاز کاربران

ونسیم یک ابزار شبیه­سازی دیداری برای سیستم­های پویا است که ما را قادر به مفهوم­سازی، مستندکردن، شبیه‏سازی و تجزیه و تحلیل و بهینه کردن این مدل­ها می­کند. این نرم­افزار برای ما یک محیط مناسب فراهم می­کند تا بتوانیم با استفاده از ابزارهای آن مدل­های شبیه­سازی را با استفاده از نمودارهایی چون نمودار جریان و نمودار حلقه علی به راحتی بسازیم.

 برای ساختن یک مدل شبیه­سازی با استفاده از کمان­هایی متغیرها را به هم متصل می­کنیم تا روابط آن­ها نشان داده شود. سپس این اطلاعات را با استفاده از روابط ریاضی برای نرم­افزار مشخص می­کنیم تا مدل برای شبیه­سازی کامل شود. در بخش‏های آتی درباره توابع و نمودارهای جریان و حلقه علمی صحبت خواهیم کرد.

ادامه مطلب: آموزش نرم افزار ونسیم - بخش1