کارگاه آموزش اکسل نیمه پیشرفته

آمورش نرم افزار ونسیم - بخش 3

امتیاز کاربران

 

در قسمت قبل با محیط نرم‏افزار ونسیم و ابزارهای آن آشنا شدیم. در این بخش با ساختن یک مدل در نرم‏افزار با این ابزارها بیشتر آشنا خواهیم شد.

ادامه مطلب: آمورش نرم افزار ونسیم - بخش 3