کارگاه آموزش اکسل نیمه پیشرفته

آموزش نرم افزار ونسیم - بخش 4

امتیاز کاربران

 

در بخش قبل به بررسی ساختار مدل موجودی-نیروی کار در ونسیم پرداختیم، در این قسمت همین مدل را در نرم‏افزار شبیه‏سازی کرده و به بررسی ساختار پویای آن خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب: آموزش نرم افزار ونسیم - بخش 4