معرفی نرم افزار Power Designer

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

Power Designer

نام: راهنمای آموزش نرم افزار Power Designer 9.0

دسته بندی: تحلیل سیستم

تالیف و ترجمه: سعید ناصحی مقدم، محمد ناصر عباس آبادی، ناصر فروغی فر، محمد وطن پور، مینا لقمانی، رزا مهدی پور

اهمیت و کاربرد:

امروزه یکی از مهم ترین نیازهای دانشجویان و مهندسین صنایع، نرم افزارهایی جهت ساده تر کردن کار مدل سازی داده ها و نیز تحلیل و طراحی و نمایش گرافیکی سیستم های نرم افزاری است.

این نرم افزار بسیار مفید یک ابزار پیشرو در مدل سازی و مدیریت داده ها است ،که برای ایجاد مدل داده ها، معماری اطلاعات و معماری سازمانی، تجزیه و تحلیل و مدیریت تغییرات در طراحی و مدیریت داده بکار گرفته می شود.

این نرم افزار دارای یک هسته اصلی و سه قسمت می باشد. هسته اصلی تحت عنوان Power Designer MetaWorks  می باشد و سه قسمت اصلی آن عبارتند از:


1- DataArchitect

2- AppModeler for PowerBuilder

3- ProcessAnalyst