معرفی نرم افزار easy case

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

Easy Case

 

نام:Easy Case 

دسته بندی: تحلیل سیستم

نویسنده: مهندس ناصر ورزیده

اهمیت و کاربرد:

* نرم افزار EASY CASE در زمینه تحلیل و آنالیز عملیات و سیستم کاربرد دارد

·       ابزارهای معماری همچون System Architect عبارتند از:

·        تسهیل مدیریت تغییر

·       تضمین یكدستی خروجی‏ها

·       كنترل بهتر قواعد مدل‏سازی

·       امكان تهیه نمونه های اولیه

·       امكان مهندسی معكوس

·        امكان تست سریع مدل‏ها

·       امكان مقایسه معماری‏ها

·       امكان تركیب معماریها

·       امكان شبیه سازی معماریها

·       تسهیل فرایند انتشار معماری

·        تسهیل فرایند ارزیابی معماری

·       تسهیل مراحل اجرای معماری

·       تسهیل كار گروهی

·       افزایش بهره ‏وری

نرم افزار System Architect جز ابزارهای معماری سازمانی به حساب می‏آید كه قادر به پشتیانی از اغلب چارچوبهای رایج نظیر زكمن،    فدرال، و C4ISR بوده و امكان تعریف چارچوب جدید نیز را دارد هچنین اغلب تكنیكهای متدولوژی‏های رایج نظیر SSADM، RUP و زبان‏ گرافیكی نظیر UML را پشتیبانی می‏كند. سایر مشخصات این نرم افزار عبارتند از:

چند كاربره بودن و امكان تعریف انواع اطلاعات جدید


امكان ورود/ صدور اطلاعات در بین دایره المعارف‏ها و گسترش قابلیت‏های سیستم از طریق VBA


امكان تولید انواع گزارش‏ها بصورت Microsoft Word و HTML


امكان طراحی شكل ظاهری رابط‏های كاربر شامل پنجره‏ها، منوها غیره كه می‏توانند در نهایت منجر به تولید فایلهای Resource یا فرم‏های VB شوند.


امكان تولید كدهای مربوط به نمودارهای كلاس شامل زبانهائی نظیر:
C++, Java, VB, CORBA IDL, Delphi, Power Builder Power Script, Smalltalk