معرفی نرم افزار Camfar

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

comfar

 

اهمیت و کاربرد:

یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در هر پروژه تصمیم گیری آگاهانه پیش از شروع پروژه است . برای شروع یک فرآیند تصمیم گیری آگاهانه باید مسئله یابی و انتخاب راه کار مناسب به عنوان نخستین گام صورت  پذیرد.

از این رو در نخستین مرحله از چرخه ی حیات پروژه فاز امکان سنجی قرار می گیرد که پروژه را از جنبه های مختلف مرود بررسی قرار می دهد و در صورت ممکن بودن پروژه از هر حیث افراد ویا سازمان های متصدی تصمیم به انجام آن می گیرند.

مطالعات امکان سنجی  بررسی تمام راه حل های مختلف مسئله را در بر می گیرد و احتمال موفقیت پروژه را بالا می برد.

جایگاه نرم افزارcom far در مطالعات امکان سنجی

(Computer Model for Feasibility  Analysis and Reporting   )com far   نرم افزاری است که در فاز مطالعات امکان سنجی ودر امکان سنجی مالی و اقتصادی طرح به کار می رود.

نتایج نرم افزار com far  گزارشاتی هستند که موجه بودن و میزان سود وزیان تقریبی پروژه اطلاعاتی از این دست را میتوان از آن ها به دست آورد.

اهمیت و کاربرد نرم افزارIII Expertcomfar

این نرم افزار دستیاری توانا در تحلیل پروژه های سرمایه گذاری است .ماژول اصلی برنامه داده های مالی و اقتصادی را گرفته و گزارش های متنی ,نماهای گرافیکی و شاخص های کارایی محاسبه شده تولید میکند.ماژول های تکمیلی نیز در فرآیند تحلیل ظاهر می شوند . این برنامه برای  ارزیابی  طرح ها شامل روش های تجزیه و تحلیل منافع,مخارج ,ارزش افزوده و تحلیل اقتصادی می شود.

comfarIII Expert  به کاربران امکان انعطاف پذیری بیشتر در تعیین چگونگی جزئی شدن در نیاز های تحلیلی  خود را می دهد. امکانات مختلفی که کاربر میتواند بسته به نیاز و شرایط پروژه آن هارا در نظر بگیرد. کاربر را قادر می سازد تا تحلیل هایی با سطح جزئیات مختلف انجام دهد.

ویژگی های اصلی آن عبارتند از:

·      افق برنامه ریزی متغیر: حداکثر60 سال

·      ساختار زمانی متغیر : برای فاز ساخت وآماده سازی

·      قابلیت تعریف تا مرز 20 محصول تولیدی

·      امکان تحلیل اقتصادی

·      امکان هزینه یابی مستقیم

·      امکان تغییر قیمت ها /تورم