مدیریت استراتژیک_بخش سوم

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

فرایند مدیریت استراتژیک منابع انسانی

 

مسائل موثر بر فرایند مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتند از :

 

  •  مدل‌های مختلفی که موجود می‌باشند و بر‌اساس آنها استراتژی‌های منابع انسانی بنا می‌گردد.
  •  مفهوم استراتژی منبع محور به عنوان نگرشی خاص به مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  •  سه نگرش اصلی به طراحی و توسعه استراتژی‌های منابع انسانی
  •  روش‌های دست‌یابی به هماهنگی استراتژیک

 

 

مدل های مدیریت استراتژیک

 

سه مدل اساسی عبارتند از:

 

.1مدل مدیریت تعهد بالا (the high-commitment anagement model)

 

شکلی از مدیریت که بر ایجاد تعهد تاکید می‌کند. بنابراین خود کارکنان رفتار خود را تعدیل می‌کنند و کسی رفتار آنها را

کنترل و از طریق تهدید و فشار تغییر نمی‌دهد. ضمن اینکه روابط داخل سازمان بر سطح بالایی از اعتماد استوار است.

 

 .2 مدل مدیریت عملکرد بالا (the high-performance management model)

 

عبارت است از جذب نیرو با دقت بسیار، انتخاب رویه‌ها، آموزش مفید و گسترده، فعالیت‌های پرورش مدیران، سیستم‌های

انگیزشی پرداخت و فرایندهای مدیریت عملکرد.

 

 .3 مدل مدیریت با مشارکت بالا (the high-involvement management model)

 

این روش شامل برخورد با کارکنان به مثابه شرکا می‌شود که منافعشان مورد توجه و احترام قرار بگیرد و حق رای در مسائل

مربوط به خود را داشته باشند. این روش بر ارتباط با کارکنان و مشارکن آنها تاکید می‌کند.

 

مفهوم استراتژی منبع محور

 

مفهوم استراتژی منابع انسانی منبع محور(مبتنی بر منابع) دیدگاه و منظری مختلف را ارائه می‌کند. این مفهوم بر اساس این

باور خلق شده است که مزیت رقابتی در صورتی حاصل می‌گردد شرکت بتواند منابع انسانی مورد نیاز خود را جذب کند و

طوری آنها را پرورش دهد که شرکت را قادر سازد سریع‌تر از رقبا یاد بگیرد و سریع تر از آنها آموخته‌های خود را به شکلی

اثربخش عملی سازد.

 

سه نگرش اصلی به طراحی و توسعه استراتژی‌های منابع انسانی

 

دلری و دتی(1996) سه روش اصلی را برای طراحی استراتژی منابع انسانی شرح داده‌اند که عبارتند از:

 

روش جهان شمول (universalistic)

 

روش اقتضایی (contingency)

 

روش ترکیبی (configurationally)

 

ریچاردسون و تامپسون (1999) دو روش اول را به ترتیب "بهترین روش" و "بهترین هماهنگی" نامیده‌اند و نام روش آخر را

تغییر نداده‌اند. عوامل بهترین روش عبارتند از:

 

.1 امنیت شغلی

 

.2 استخدام با دقت بسیار

 

.3گروه‌های خود مدیر

 

.4پرداخت بالا به اقتضا و بر اساس عملکرد

 

.5 آموزش

 

6 .کاهش تفاوت‌ها و تبعیض‌ها

 

.7 تسهیم یا نشر اطلاعات

 

روش‌های دستیابی به هماهنگی استراتژیک

 

.1 روش استراتژی رقابتی

 

.2 روش طبقه‌بندی سازمان‌ها

 

.3 روش چرخه حیات

 

روش استراتژی رقابتی

 

این روش استراتژی‌های مختلفی را برای روش‌ها و اقدامات نمونه منابع انسانی معرفی می‌کند.

 

روش طبقه بندی سازمان‌ها

 

سه نوع استراتژی سازمانی را معرفی کرده‌اند. در سازمان‌های مدافع، استراتژی منابع انسانی به بهره‌گیری محدود از منابع

بیرونی، ارتقای کارکنان خود سازمان، آموزش گسترده و اجرای یک سیستم پاداش که بر انسجام درونی مبتنی باشد، تاکید

می‌کند.

 

در سازمان‌های فرصت‌طلب استراتژی منابع انسانی بر جذب نیرو از طریق بهره‌گیری از تکنیک‌های پیچیده گزینش و جذب

نیرو تاکید می‌کند. در سازمان های تحلیل‌گر که به دنبال کسب منافع و مزایای هر دو نوع بالا می‌باشند، استراتژی‌های منابع

انسانی معمولا متنوع تر یا ترکیبی‌اند.

 

فرستاده شده توسط : فرشاد سعیدی

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید