مدیریت منابع انسانی در جوامع پیشرفته_1

امتیاز کاربران

مدیریت منابع انسانی در جوامع پیشرفته بخش اول

 

مدیریت منابع انسانی (Human resource management)‏، عبارت است از فرآیند کار کردن با افراد، به طوری که این افراد و سازمان‌شان به توانمندی کاملی دست یابند، حتی زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارت‌های جدید، تقبل مسئولیت‌های جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد.

 

ادامه مطلب: مدیریت منابع انسانی در جوامع پیشرفته_1