سیمین آذرباد

امتیاز کاربران

 

 

رضا مجاهد یزدی

امتیاز کاربران

 

رضا مجاهد یزدی

 

ورودی نود وسه دانشکده صنایع

 

فعالیت در تیم اجرایی سایت وآرشیو

 

لینکداین : http://www.linkedin.com/in/reza-mojahed-yazdi-534133ab

 

فائزه اسدی

امتیاز کاربران

 

  • فائزه اسدی

  • ورودی سال 1393 دانشکده صنایع

  • فعالیت در تیم اجرایی آموزش

  • نرم افزار های تخصصی : Exel , publisher 

 

سارا صلاحی نژاد

امتیاز کاربران

 

 

مهدی خدمتلو

امتیاز کاربران