سرفصل دوره نرم افزار comfar

امتیاز کاربران

اهداف دوره:

 • آشنایی با مفاهیم امکان‌سنجی
 • آشنایی با تکنیک‌های ارزیابی مالی و اقتصادی
 • آشنایی با قابلیتهای نرم افزار Comfar
 • آشنایی با نحوه ورود و تحلیل اطلاعات در نرم افزار Comfar
 • تحلیل نتایج خروجی نرم افزار

 

مخاطبان دوره:

 • مهندسین، مدیران برنامه ریزی و کارشناسان شرکت­ها
 • کارشناسان امور برنامه ریزی و کنترل پروژه و تحلیل گران مالی
 • کارشناسان فنی و اجرایی شرکت ها و سازمان های صنعتی
 • کارشناسان شرکت های پیمانکاری و مشاوره
 • دانشجویان و فارغ التحصیلانی که علاقمند به یادگیری این نرم افزار و فعالیت در این حوزه دارند.

 

مدت زمان دوره:

 • 24 ساعت

 

سرفصل مطالب

 • آشنایی مقدماتی با مفاهیم مطالعات امکان سنجی
 • جنبه های مطالعات امکان سنجی
 • نحوه ورود اطلاعات در نرم افزار
 • آشنایی با انواع Nodeهای موجود در input data
 • شناسایی پروژه
 • افق برنامه ریزی
 • محصولات
 • واحدهای پولی
 • ساختار مرکز هزینه
 • تورم
 • شرکا
 • تنزیل
 • انواع هزینه ها
 • سرمایه در گردش
 • منابع تأمین مالی
 • حقوق صاحبان سهام
 • مالیات و ذخایر
 • استهلاک
 • نحوه تنظیمات کلی و جزئی پنجره های ورود داده
 • آشنایی با محیط Result
 • نحوه گزارشگیری
 • خلاصه گزارش نتایج
 • هزینه های سرمایه
 • هزینه های تولید
 • برنامه تولید و فروش
 • نتایج کسب و کار
 • ارزشیابی و نسبتها
 • آشنایی با تحلیل اقتصادی
 • تحلیل اقتصادی به کمک نرم افزار
 • آشنایی با نتایج حاصل از تحلیل اقتصادی

                       تحلیل حساسیت