سرفصل دوره نرم افزار GAMS

امتیاز کاربران

اهداف دوره:

 • آشنایی با نرم افزار های حوزه تحقیق در عملیات و دسته بندی کاربردی آنان
 • آشنایی با ویژگی‌های نرم افزار و توانایی آن در مدل کردن و حل انواع مسائل تحقیق در عملیات
 • نحوه ورود و حل انواع مدل های تحقیق در عملیات
 • نحواه ارتباط با سایر نرم افزارها
 • و . . .

 

مخاطبین دوره:

 • تمامی افرادی که به نحوی با مباحث و مدل های تحقیق در عملیات، بهینه سازی در ارتباط هستند اعم از دانشجویان )رشته های صنایع،ریاضی و ...(، صنعتگران و افرادی که سعی در حل مسائل و مشکلات صنعت با استفاده از روش های تحقیق در عملیات دارند.

 

مدت زمان دوره:

 • در سطح مبتدی و آشنایی حداقل 10 ساعت
 • در سطح متوسط حداقل 18 ساعت
 • در سطح پیشرفته حداقل 30 ساعت

 

سرفصل مطالب:

 • حل یک مدل ساده از GAMS
 • فقط شامل متغیرهای Scalar و چند Equation
 • معرفی محیط GAMS
 • نوع کارکردن و معرفی محیط ها : محیط کد ، محیط Output ، محیط Report  ،...
 • فایل های خروجی GAMS ( lst,lng ,gms ,gdx ,gdt, ...)

مجموعه ها و کار کردن با Set

 • تعریف مجموعه ها در یک مدل ، به همراه مثال
 • نوشتن Set در یک مدل GAMS
 • معرفی تمامی قوانین نوشتاری و محدودیت های تعریف مجموعه

انواع Data Entry و تخصیص های مشروط

 • Scalar
 • Parameter
 • Table
 • نوشتن شرط برای عملکرد
 • کارکردن با محیر های صفحه گسترده xlimport , xlexport 

تعریف و استفاده از متغیر ها

 • انواع متغیر ها و تعریف دامنه ومحدوده Domain , Bound

معرفی و کار کردن با Equation

 • قوانین نوشتاری محدودیت ها
 • معرفی توابعی مثل Sum, Loop

تعریف نوع مدل برای مسئله و نوعSolver

محیط Report و طریقه خواندن و سفارشی کردن گزارشات لازم