سرفصل دوره نرم افزار ENTERPRISE DYNAMICS

امتیاز کاربران

 

 

اهداف دوره:

 • آشنایی با مفاهیم و اصول شبیه سازی و ضرورت آن
 • آشنایی با شبیه سازی کامپیوتری
 • مدلسازی کامپیوتری
 • نحوه استفاده از نرم افزار جهت مدلسازی و شبیه سازی
 • حل مثال‌ها و مدل‌های گوناگون شبیه سازی به کمک نرم افزار

 

مخاطبین دوره:

 • مهندسین، مدیران برنامه ریزی و کارشناسان ارشد شرکت­های دولتی و خصوصی
 • دانشجویان و مهندسین صنایع  و مدیریت
 • مدیران و مهندسین انواع شرکت‌های صنعتی

 

مدت زمان دوره:

 • دوره مقدماتی: 24 ساعت
 • دوره پیشرفته: 12 ساعت

 

سرفصل مطالب

 

دوره مقدماتی:

 • مفاهيم اوليه شبيه­سازی
 • مدل سازی و عناصر آن
 • روشهای شبیه­سازی
 • مراجل اجرای شبیه­سازی
 • آشنایی با نرم افزار ED
 • شروع کار با نرم افزار
 • ساختار کلی نرم افزار
 • نحوه مدلسازی کامپیوتری
 • نحوه کار با اتم­ها
 • پارامتردهی

 • شنایی با انواع اتمهای نرم افزار
 • تنظیمات شبیه سازی
 • گزارشگیری
 • کاربردهای اتمهای گزارشگیری
 • کار با انواع نمودارهای خروجی
 • مثالها و مدلهای کاربردی

 

دوره پیشرفته:

 • نحوه Fit کردن توزیع ها در نرم افزار
 • کاربرد اتمهای کنترلی، اطلاعاتی و ابزاری در مدلسازی
 • کاربرد Experiment در تجزیه و تحلیل شبیه سازی
 • آشنایی با زبان 4DScript
 • کاربرد توابع و دستورات زبان کدنویسی
 • آشنایی با انواع ماژولهای اضافی نرم افزار ED
 • نحوه ساخت اتم
 • ارتباط نرم افزار ED با سایر نرم افزارها

مثالها و مدلهای کاربردی