دوره الگوریتم های فرا ابتکاری با نرم افزار matlab

امتیاز کاربران

سرفصل دوره الگوریتم‏های فرا ابتکاری در نرم‏افزار Matlab

 

اهداف دوره:

 • آشنایی با مفاهیم بهینه سازی
 • آشنایی با تکنیک­های بهینه سازی
 • آشنایی با مسائل P و NP
 • آشنایی با برخی از الگوریتم های فراابتکاری
 • آشنایی با نرم افزار چندمنظوره MATLAB
 • حل مدلها و مسائل کاربردی در نرم افزار MATLAB به کمک الگوریتم های فراابتکاری

 

مخاطبین دوره:

 • کارشناسان و برنامه ریزانی که با فرآیندهای بهینه سازی ارتباط دارند.
 • مهندسین، دانشجویان و فارغ التحصیلانی که علاقمند به یادگیری و فعالیت در این حوزه دارند.

 

مدت زمان دوره:

30 ساعت

 

سرفصلمحتوایدورهآموزشی:

 • مقدمه ای بر نرم افزار   MATLAB
 • آشنایی با محیط نرم افزار
 • کار با دستورات ابتدایی و توابع پرکاربرد نرم افزار
 • ترسیم نمودارها در MATLAB
 • آشنایی با اصول برنامه نویسی در MATLAB
 • کار با  M-file
 • مقدمه ای بر بهینه سازی و انواع آن
 • کار با جعبه ابزار  Optimization
 • مقدمه ای بر الگوریتم های فراابتکاری ( Metaheuristic ) و کاربردهای آن
 • آشنایی با الگوریتم شبیه سازی تبرید (SA)
 • پیاده سازی الگوریتم SA در  Matlab
 • آشنایی با الگوریتم جستجوی ممنوعه  (TS)
 • پیاده سازی الگوریتم TS در  Matlab
 • آشنایی با الگوریتم ژنتیک  (GA)
 • پیاده سازی الگوریتم GA در Matlab
 • آشنایی با الگوریتم کلونی مورچگان(ACO)
 • پیاده سازی الگوریتم ACO در  Matlab 
 • آشنایی با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)
 • پیاده سازی الگوریتم PSO در  Matlab
 • آشنایی با شبکه عصبی (Neural Network)
 • کار با جعبه ابزار الگوریتم ژنتیک
 • کار با جعبه ابزار   Neural Network   
 • کدنویسی انواع مثالهای کاربردی با الگوریتم های فراابتکاری